Camila Coehlo takes us on a tour of Boston to promote the Oscar de la Renta Pop- Up shop.